клиентски номер:   парола:  
Анкета

Скъпи клиенти, Вашето мнение е важно за нас.

Попълнете анкетата ни и спечелете 2 лв еднократна отстъпка от следващата ви месечна такса! Анкетата ще ви отнеме не повече от 3 минути.

Към анкетатаВръзка с нашите клиенти

По пътя към нашите цели и идеи, ние изграждаме жива връзка между нашата работа и мнението на клиентите ни. Ето защо за нас е ценна вашата обратна връзка. Попълнете анкетата ни и спечелете намаление от месечна ви такса.
В стремежа си да облекчим ежедневието на клиентите си въведохме система за безкасово плащане.
Сега за нашите клиенти е бързо, лесно и удобно да заплащат месечните си такси.
Включи се сега!

назадпубликувано на: 10.01.2011