клиентски номер:   парола:  
Анкета

Скъпи клиенти, Вашето мнение е важно за нас.

Попълнете анкетата ни и спечелете 2 лв еднократна отстъпка от следващата ви месечна такса! Анкетата ще ви отнеме не повече от 3 минути.

Към анкетатаVIPNET Ви предлага много повече от интернет

СКОРОСТИ НА UPLOAD:
БЪЛГАРСКИ: 8Mbps
МЕЖДУНАРОДЕН: 2Mbps
* Тази тарифа се предлага единствено за районите на покритие на Випнет, намиращи се на територията на град Перник.
Договор без обвързващи клаузи и неустойки

CHAT NET

българска скорост: 12 Mbps
международна: 12 Mbps
19лв / месец
СКОРОСТИ НА UPLOAD:
БЪЛГАРСКИ: НЕОГРАНИЧЕНА
МЕЖДУНАРОДЕН: 12Mbps
Договор без обвързващи клаузи и неустойки

SURF NET

българска скорост: НЕОГРАНИЧЕНА
международна: 50 Mbps
24лв / месец
СКОРОСТИ НА UPLOAD:
БЪЛГАРСКИ: НЕОГРАНИЧЕНА
МЕЖДУНАРОДЕН: 25Mbps
ТЕЛЕВИЗИЯ за един цифров телевизионен приемник без увеличение на таксата
Договор без обвързващи клаузи и неустойки

FUN NET&TV

българска скорост: НЕОГРАНИЧЕНА
международна: 70 Mbps
29лв / месец
СКОРОСТИ НА UPLOAD:
БЪЛГАРСКИ: НЕОГРАНИЧЕНА
МЕЖДУНАРОДЕН: 50Mbps
ТЕЛЕВИЗИЯ за до три цифрови телевизионни приемника без увеличение на таксата
Договор без обвързващи клаузи и неустойки

V.I.P NET&TV

българска скорост: НЕОГРАНИЧЕНА
международна: НЕОГРАНИЧЕНА
35лв / месец
СКОРОСТИ НА UPLOAD:
БЪЛГАРСКИ: 8Mbps
МЕЖДУНАРОДЕН: 1Mbps
* Тази тарифа се предлага единствено за районите на покритие на Випнет, намиращи се извън територията на град Перник.
Договор без обвързващи клаузи и неустойки.

START NET

българска скорост: 8 Mbps
международна: 2 Mbps
18лв / месец
ДВОЙНИ скорости в часовете между 01:00 и 15:00 ч.
ТЕЛЕВИЗИЯ, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНИТЕ НА ПАКЕТИТЕ FUN и V.I.P!

За повече информация позвънете на:


0898/505 294


0898/505 922